Meegaan naar Kevelaer naar de Troosteres der Bedroefden:. Geeft kracht naar kruis!

Deel deze website via:

Dagelijks Bestuur

Contactadres Secretariaat

Genadekapel Eindhoven - Kevelaer

©2019Wheelgranny

Mail: mailto:?body=Hallo,

Ik kwam deze site tegen. Misschien ook iets voor jou?
www.eindhoven-kevelaer.nl


Groetjes,

Opgeven via deze site voor 2019:


Thema 2019: "Heer, waarheen moeten we gaan?"

Jubileum Kevelaer.


Dit jaar viert het Duitse Kevelaer haar 375-jarig bestaan als bedevaartplaats. Bovendien bestaat de Eindhovense bedevaart naar Kevelaer 275 jaar. Een dubbel jubileum dus.

Vanwege het jubileumjaar heeft het bestuur van het heiligdom in Kevelaer een replica laten maken van het devotieprentje waar het allemaal om begon. Dit prentje is naar Rome geweest, naar de paus, en maakt nu een "rondreis" langs verschillende parochies in Duitsland en Nederland.

Op zondag 17 september mogen we het prentje begroeten in de St. Petruskerk tijdens de Mis van 10.00 uur, die een Mariaal accent zal hebben. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.


Bestuur Broederschap der Eindhovense Processie naar Kevelaer.


375 jaar Kevelaer - 275 jaar Broederschap
Eindhoven en omliggende
gemeenten

Jubileumjaar Kevelaer - Uitnodiging 17 september 2017

Al 375 jaar wordt Maria als Troosteres der Bedroefden vereerd in Kevelaer!

Badend in het licht van alle kaarsen, die mensen er opsteken, wordt er om haar voorspraak gebeden!

Zij biedt steun aan allen die er komen!

En zo dus ook al 275 jaar aan bewoners van Eindhoven en omliggende gemeenten.

Troosteres der bedroefden

Rechts zie je de kopergravure die een belangrijke plaats heeft in Kevelaer!

In de genadekapel kun je deze aanschouwen!

Zie ook het verhaal van Kevelaer! Klik hier

Kopergravure in genadekapel

De eretitel voor Maria in Kevelaer