Meegaan naar Kevelaer naar de Troosteres der Bedroefden:. Geeft kracht naar kruis!

Deel deze website via:

Dagelijks Bestuur

Contactadres Secretariaat

Genadekapel Eindhoven - Kevelaer

©2019Wheelgranny

Mail: mailto:?body=Hallo,

Ik kwam deze site tegen. Misschien ook iets voor jou?
www.eindhoven-kevelaer.nl


Groetjes,

Opgeven via deze site voor 2019:


Thema 2019: "Heer, waarheen moeten we gaan?"

Bestuur, broedermeesters en hun taken en / of werkzaamheden

Wie zijn wij

“Bouw mij een kapelletje”

Zo luidde, meer dan 300 jaar geleden, in 1641 de boodschap aan marskramer Hendrik Busman.
Op weg van Weeze naar Geldern bij een Hagelkruis op de heide bij Kevelaer - daar waar nu de genadekapel staat, bleef hij zoals gewoonlijk enkele ogenblikken bidden. Opeens hoort hij een stem uit de richting van het kruis: “Bouw op deze plaats ‘n kapelletje”.

Als nuchtere Hollander schenkt hij er in eerste instantie weinig aandacht aan, maar op 3 verschillende dagen hoort hij deze geheimzinnige stem! Met toestemming van de de toenmalige pastoor van Kevelaer begon hij al snel aan de bouw van een kleine kapel. Kort na Pasen in 1642 krijgt de vrouw van Hendrik een nachtelijke verschijning. Zij ziet in een helder licht bij een kleine kapel Onze Lieve Vrouw van Luxemburg! Het verhaal van die nachtelijk verschijning wordt bevestigd door een verklaring van een wachter, die op zijn nachtelijke ronde een eigenaardig licht gezien had in het huis van de Busmans. Deze afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg was haar kort daarvoor door twee Hessische soldaten te koop aangeboden. Omdat ze het te duur vond, kocht ze het niet! Dit gebeuren was voor Hendrik de bevestiging van zijn hemelse opdracht. Hij stuurt zijn vrouw op pad om de afbeelding in koperdruk alsnog te verkrijgen en dat lukt na veel moeite. Het gaat hier om een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg waarin Maria, vooral tijdens de pestepidemie van 1623, spontaan werd vereerd als de “Troosteres der bedroefden”.


voor vervolg klik hier

MINKE BOZUWA

VOORZITTER VAN DE BROEDERSCHAP:

HET VERHAAL VAN KEVELAER

LAMBERT VERMEULEN

LIZET VAN OVERDIJK

SECRETARIS VAN DE BROEDERSCHAP:


PENNINGMEESTER VAN DE BROEDERSCHAP:

GEESTELIJK BEGELEIDER VAN DE BROEDERSCHAP

Even voorstellen

Alle werkzaamheden en taken gebeuren op vrijwillige basis:

“In volledige dienstbaarheid aan de bedevaartgangers”!

PASTOOR JOHAN GORIS

OVERIGE BESTUURSLEDEN VAN DE
BROEDERSCHAP


DIVERSE PERSONEN

Het bestuur van de Broederschap bestaat, kort gezegd, uit een dagelijks bestuur en overige bestuursleden. Daarnaast hebben zij in elke opstapplaats een Broedermeester, die de opgave van deelnemers uit die plaats regelt!

Hieronder zullen wij de ontstaansgeschiedenis van onze Broederschap plaatsen:

KORTE GESCHIEDENIS EN DOELSTELLING BEDEVAART


De processie van Eindhoven naar Kevelaer dateert al van het jaar 1742. Een eeuw eerder, sinds 1642, wordt Maria in Kevetaer - in het land van Kleef- ongeveer 14km. van de Nederlandse grens, vereerd als de Troosteres der Bedroefden.

Het genadebeeld is een kunstzinnige Belgische reproductie in kopergravure van het Lieve Vrouwebeeld van Luxemburg

en bevindt zich in de genadekapel, die in 1651 werd gebouwd. Van mei tot november komen in Kevelaer jaarlijks honderduizenden pelgrims uit Nederland, België, Luxemburg en Duitsland Maria vereren.

Op 2 juni 1894 richtte de toenmalige bisschop van Den Bosch, Mgr. W. van de Ven, in de parochiekerk van de H. Catharina te Eindhoven deze processie - die toen al 152 jaar bestond - canoniek (kerkrechterlijk) op en verhief haar tot een Broederscap. Ze werd toen een officiële kerkelijke vereniging met de naam "Onze Lieve Vrouw Broederschap der Processie van Eindhoven en onderhorige plaatsen naar Kevelaer".

De goede zorg voor deze Broederschap en haar bestuur werd de pastoor van Eindhoven (Eindhoven was toen nog een klein plaatsje) toevertrouwd: hij werd benoemd tot Directeur "der genoemde Broederschap met de macht om een andere priester te subdelegeren", - aldus vermeldt de oprichtingsakte.

De Broederschap van de Processie heeft ten doel: het verkrijgen van geestelijke gunsten en voorrechten voor haar leden o.a. door het houden van 'Een jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer'.

In elke parochie die zich bij deze Broederschap aansloot, werden in overleg met de respectievelijke pastoor één of meer broedermeesters aangesteld, die zich binnen de kring van hun parochie belastten met het werven van nieuwe leden, contributie en zorg voor gebed voor overleden leden.

Van de hele aanpak legde het bestuur verantwoording af aan de directeur, "die een en ander van Zijne goedkeuring voorzien, aan den Bisschop van Den Bosch overlegde'; zo vermeldt het reglement uit 1894.


Bij de uitgave van deze website hopen wij al onze bedevaartgangers naar Kevelaer van dienst te mogen zijn, opdat ze - innerlijk verrijkt - na deze pelgrimstocht gesterkt en bemoedigd weer huiswaarts keren!


Directeur en bestuur van het Onze Lieve Vrouw Broederschap van deze processie.