Eindhoven - Kevelaer

Al ruim 200 jaar vanuit Eindhoven en omgeving naar Kevelaer

 


WELKOM BIJ DE BROEDERSCHAP VANUIT EINDHOVEN EN OMGEVING  NAAR KEVELAER

Wij gaan elk jaar meestal op de 1e donderdag na 15 augustus op bedevaart naar Maria "Troosteres der Bedroefden" in Kevelaer voor .een dag

We doen er alles aan om die dag goed te laten verlopen. Het is ook niet voor niets dat er elk jaar weer veel pelgrims meegaan vanuit Eindhoven en omgeving. We gaan met vijf tot zeven bussen richting Kevelaer.

We vertrekken vanuit verschillende plaatsen en komen te samen in Kevelaer, waar een dagprogramma op u wacht.

Met de uitgave van deze website hopen wij onze bedevaartgangers naar Kevelaer, ook nieuwe,  van dienst te mogen zijn, opdat ze - innerlijk verrijkt - na deze pelgrimstocht gesterkt en bemoedigd weer huiswaarts keren!

Als u zich aangesproken voelt, ga dan gewoon een keer mee om te ervaren hoe mooi zo'n dag op bedevaart kan zijn.

Vanaf 1 mei van het betreffende jaar kunt u zich opgeven: klik hier.

Bijna alle foto's en plaatjes op deze site worden groter door erop te klikken.

BEDEVAART 2020 GAAT NIET DOOR!

Van overheidswege is er een verbod uitgegaan tot het organiseren van grote evenementen voor 1 september 2020.
En of het daarna mag is nog de vraag.

Of de bedevaart naar Kevelaer onder deze grote evenementen valt is de vraag. Belangrijker is echter of het in het belang van de pelgrims is, dat getracht gaat worden om de bedevaart alsnog te laten doorgaan.

Het bestuur heeft gemeend dat een grote groep pelgrims, zowel qua leeftijd als qua gezondheid, valt onder de risicogroep voor het coronavirus. En ook al zouden de beperkende maatregelen worden versoepeld, dan nog is 
het risico pas zodanig geminimaliseerd, dat een bedevaart pas verantwoord is wanneer er een antivirus vaccin
is gemaakt en verspreid.

Derhalve gaan we vooralsnog onze aandacht richten op de bedevaart van 2021. Bij leven en welzijn en met behulp van Maria, de Troosteres der Bedroefden, zullen we op donderdag 19 augustus 2021 weer naar Kevelaer trekken.

Tot zolang wensen wij u, in een goede gezondheid, een mooie zomer toe.

Bestuur

Bedevaart naar Kevelaer van Eindhoven en omgeving. 

Hier kunt u een mooi gebed downloaden, dat ons is aangereikt vanuit Kevelaer: