Eindhoven - Kevelaer

Al ruim 200 jaar vanuit Eindhoven en omgeving naar Kevelaer


Het nieuwe jaarthema van 2022 is: 

"Hemel en aarde bewegen/aanraken"

Bedevaart 2022.


Voor het jaar 2022 heeft Kevelaer als thema “Hemel en aarde aanraken” gekozen.
Zo ‘n 2 jaar lang hebben we afstand moeten houden van elkaar: anderhalve meter. Ook geen handen schudden, maar een vriendelijk knikje of een elleboog. Dat ligt gelukkig achter ons, en hopelijk blijft dat zo.
Het thema zou je een knipoog kunnen noemen naar die tijd: we kunnen, mogen elkaar weer aanraken.
Maar het is ook meer dan dat. Er staat: hemel en aarde. Dat wil zeggen dat het niet alleen om het sociale aspect gaat, maar ook om het gelovige. Allebei komen aan bod in Kevelaer. Er is het samenzijn op een terras, een winkeltje of bij de maaltijd. Er is ook het samenzijn bij de vieringen: de Mis, de kruisweg, het lof. Zowel lichamelijk als innerlijk worden we aangeraakt.
Na 2 jaar afstand en niet op bedevaart kunnen gaan, zijn we op donderdag 18 augustus weer verwacht in Kevelaer: ik kijk ernaar uit!


J. Goris, geestelijk directeur